Hãy điền mã kích hoạt vào đây. Hệ thống sẽ đưa bạn đến khóa học tương ứng.

Có thể liên hệ để mua từ ✉ admin@trim.vn

Hướng dẫn mua         Xem bài mẫuKhóa học 1 Khóa học này trình bày các kiến thức cơ bản trong nghiên cứu khoa học thông qua sự chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các tình huống nghiên cứu. Sau khi hoàn thành 8 video này thì bạn có thể hình dung được quá trình nghiên cứu và có thể thực hiện được các bước để xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học.
Nếu có những chỗ chưa hiểu rõ thì bạn hoàn toàn có thể tạm dừng Video để đọc tài liệu hoặc xem lại Video. Link chứa các tài liệu của khóa học nằm trong Video đầu tiên.
Khóa học 2 Khóa học này là chuỗi tiếp nối khóa học nghiên cứu khoa học, dành cho nhà nghiên cứu đã thu thập xong dữ liệu và đang bước vào giai đoạn phân tích số liệu. Các video của khóa học là những chia sẻ kinh nghiệm thực tế phân tích số liệu, những sai sót và cách khắc phục. Bạn được hướng dẫn chi tiết cách phân tích số liệu bằng phần mềm Stata. Sau khi hoàn thành thì bạn sẽ có thể phân tích, trình bày và lý giải số liệu trong nghiên cứu.
Nếu có những chỗ chưa hiểu rõ thì bạn hoàn toàn có thể tạm dừng Video để đọc tài liệu hoặc xem lại Video. Link chứa các tài liệu của khóa học nằm trong Video đầu tiên.
Khóa học 3 Khóa học này dành cho ai đang trong giai đoạn hoàn thành nghiên cứu và viết báo cáo, xuất bản trong nước và quốc tế. Thông qua việc chia sẻ các "bí kiếp" viết, các Video này sẽ giúp bạn có thể viết báo cáo nghiên cứu khoa học một cách hàn lâm. Nếu bạn muốn viết báo xuất bản từ báo cáo nghiên cứu của mình thì cũng dễ dàng hơn nhờ các hướng dẫn chi tiết trong Video.
Nếu có những chỗ chưa hiểu rõ thì bạn hoàn toàn có thể tạm dừng Video để đọc tài liệu hoặc xem lại Video. Link chứa các tài liệu của khóa học nằm trong Video đầu tiên.